• همه
  • درمان مقاله
  • درمان ویدئو
درمان ویدئو

اندازه سبد درمان در بیمه نامه عمر

وقتی بیمه عمر می خریم اندازه سبد درمان رو در زمان خرید مشخص می کنیم ولی اگر مثلا در سال اول دچار بیماری صعب العلاجی …

درمان ویدئو

کاربردهای سبد درمان در بیمه عمر

سبد درمان یکی از پوشش های تکمیلی بیمه عمره که مخصوص بیماری های خاصه بیماری هایی که هزینه های آن با بیمه های معمولی درمان …

درمان مقاله

پوشش درمان در بیمه عمر

پوشش درمان در بیمه عمر در واقع پوشش بیماری های خاص است و در صورت بروز بیماری هایی از جمله سرطان ها، پیوند اعضای اصلی …