• همه
  • فوت مقاله ها
  • فوت ویدیو ها
فوت مقاله ها

محاسبه حق بیمه در پوشش فوت بیمه عمر

عدد حق بیمه در پوشش فوت بر مبنای سن افراد محاسبه می شود. بر این اساس بررسی می کنند که در هر سنی چند نفر …

فوت مقاله ها

طراحی بیمه نامه برای پوشش فوت و سرمایه گذاری در بیمه عمر

پوشش فوت و سرمایه گذاری در بیمه عمر اجباری است وقتی می خواهیم بیمه عمر بخریم می توانیم اندازه پوشش فوت بیمه عمر را چیزی …

فوت ویدیو ها

اندازه سبد فوت در بیمه عمر

سبد فوت و سرمایه گذاری در بیمه عمر اجباریه و وقتی می خوایم بیمه عمر بخریم می تونیم سبد درمان و حادثه رو نداشته باشیم …

فوت ویدیو ها

بیمه عمر یه ابزار مالیه

بیمه عمر یه ابزار مالیه که همه ما بهش احتیاج داریم چرا چون ما کلا آدمای خطرناکی هستیم یعنی زیاد می خوریم زیاد می کشیم …

فوت ویدیو ها

بیمه عمر در مواقع مشکلات می تونه به خانوادمون کمک کنه

هیچ تفاوتی بین من و جد غارنشینم وجود نداره. اون با شیر و خرس تهدید میشد و من با کامیون و موتور این یعنی فقط …