17

اندازه سبد درمان در بیمه نامه عمر

وقتی بیمه عمر می خریم اندازه سبد درمان رو در زمان خرید مشخص می کنیم ولی اگر مثلا در سال اول دچار بیماری صعب العلاجی بشیم و کل سبد درمان رو استفاده کنیم. دیگه پولی برای استفاده از سبد درمان در سالهای بعدی باقی نمی مونه. برای اینکه این اتفاق نیافته بهتره از شرکت بیمه بخواهیم که نرخ تعدیل رو برای بیمه نامه ما فعال کنه تا سبد درمان رو برای سالهای بعد هم داشته باشیم. این یعنی مثلا اگر انداره سبد درمان رو 50 میلیون تومان انتخاب کرده باشیم با نرخ تعدیل 20 درصد در صورتی که در سال اول کل سبد درمان رو استفاده کنیم، در سال بعدی 10 میلیون در سبد درمان قرار میگیره که از آن هم می تونیم استفاده کنیم.

15

کاربردهای سبد درمان در بیمه عمر

سبد درمان یکی از پوشش های تکمیلی بیمه عمره که مخصوص بیماری های خاصه بیماری هایی که هزینه های آن با بیمه های معمولی درمان قابل جبران نیست مثل سرطان، سکته قلبی، سکته مغزی، عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن میشه.

در زمان بیماری ما به دو شکل می تونیم از سبد درمان بیمه عمر استفاده کنیم. یکی اینکه فاکتور هزینه ها را به شرکت بیمه نشون بدیم تا به ازای خرجی که کردیم به ما خسارت پرداخت کنه و یا اینکه کل پولی که برای بیماری های خاص در سبد درمان بیمه عمر داریم به صورت یک جا از شرکت بیمه دریافت کنیم.

ax article5

پوشش درمان در بیمه عمر

پوشش درمان در بیمه عمر در واقع پوشش بیماری های خاص است و در صورت بروز بیماری هایی از جمله سرطان ها، پیوند اعضای اصلی بدن و سکته قلبی و سکته مغزی و عمل قبل باز که درمان پرهزینه دارند به کار می آید.

شرکت های بیمه در پرداخت هزینه این بیماری ها دو رویکرد دارند:

رویکرد اول پرداخت به صورت فاکتوری: در این حالت شرکت بیمه در هر مرحله از پروسه درمان فرد براساس فاکتوری که ارائه می دهد هزینه های درمان را به فرد پرداخت می کند.

رویکرد دوم پرداخت کامل پوشش درمان به صورت یکجا: در این حالت اگر برای شرکت بیمه محرز شود که فرد به بیماری صعب العلاجی دچار شده است کل هزینه پوشش درمان را به صورت یکجا به فرد پرداخت می کند. به عنوان مثال اگر پوشش درمان فرد به صورت کلی 50 میلیون تومان باشد این مبلغ به صورت یکجا به فرد پرداخت می شود.

سرمایه پوشش درمان به صورت متوسط بین 30 تا 50 درصد پوشش فوت است. یعنی اگر سرمایه فوت 5 میلیون تومان باشد مبلغ پوشش درمان می تواند بین یک و پانصد هزار تومان تا دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شود.