17

اندازه سبد درمان در بیمه نامه عمر

وقتی بیمه عمر می خریم اندازه سبد درمان رو در زمان خرید مشخص می کنیم ولی اگر مثلا در سال اول دچار بیماری صعب العلاجی بشیم و کل سبد درمان رو استفاده کنیم. دیگه پولی برای استفاده از سبد درمان در سالهای بعدی باقی نمی مونه. برای اینکه این اتفاق نیافته بهتره از شرکت بیمه بخواهیم که نرخ تعدیل رو برای بیمه نامه ما فعال کنه تا سبد درمان رو برای سالهای بعد هم داشته باشیم. این یعنی مثلا اگر انداره سبد درمان رو 50 میلیون تومان انتخاب کرده باشیم با نرخ تعدیل 20 درصد در صورتی که در سال اول کل سبد درمان رو استفاده کنیم، در سال بعدی 10 میلیون در سبد درمان قرار میگیره که از آن هم می تونیم استفاده کنیم.

16

نرخ تعدیل در بیمه عمر

نرخ تعدیل در بیمه عمر ابزاریه که کمک می کنه تا ارزش بیمه نامه ما نسبت به تورم حفظ بشه. این نرخ هر سال یه مبلغی رو به حق بیمه اضافه می کنه تا پولی که قراره از شرکت بیمه بگیریم با تورم هماهنگ بشه. زمانی که می خواهیم بیمه عمر بخریم می تونیم انتخاب کنیم که نرخ تعدیل داشته باشیم یا نه. نرخ تعدیل معمولا یکی از اعداد 5 ، 10، 15 و 20 درصده که به مبلغ بیمه نامه هر سال اضافه میشه. مثلا اگر قرار باشه ما در سال اول یک میلیون تومان حق بیمه سالانه به شرکت بیمه پرداخت کنیم اگر نرخ تعدیل 20 درصد رو انتخاب کرده باشیم این عدد در سال دوم میشه یک میلیون و دویست هزار تومان و هر سال به همین نسبت اضافه میشه.

15

کاربردهای سبد درمان در بیمه عمر

سبد درمان یکی از پوشش های تکمیلی بیمه عمره که مخصوص بیماری های خاصه بیماری هایی که هزینه های آن با بیمه های معمولی درمان قابل جبران نیست مثل سرطان، سکته قلبی، سکته مغزی، عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن میشه.

در زمان بیماری ما به دو شکل می تونیم از سبد درمان بیمه عمر استفاده کنیم. یکی اینکه فاکتور هزینه ها را به شرکت بیمه نشون بدیم تا به ازای خرجی که کردیم به ما خسارت پرداخت کنه و یا اینکه کل پولی که برای بیماری های خاص در سبد درمان بیمه عمر داریم به صورت یک جا از شرکت بیمه دریافت کنیم.

14

سبد از کارافتادگی بر اثر حادثه

سبد از کارافتادگی بر اثر حادثه یکی از پوشش های سبد حادثه بیمه عمره. یعنی اگر فرد بر اثر حادثه دچار ازکارافتادگی کلی شود و این از کارافتادگی دایمی باشد شرکت بیمه به او به سه شکل می تواند کمک کند.

یکی اینکه یک پول کلی به عنوان غرامت به فرد پرداخت کند که مبلغ آن در زمان خرید بیمه عمر مشخص شده یا دوم اینکه به جای فرد تا آخر عمر حق بیمه را پرداخت کند تا بیمه نامه ادامه پیدا کند و فرد بتواند از سایر مزایای آن استفاده کند و در حالت سوم می تواند تا آخر عمر به فرد مستمری بدهد اگر ما در زمان خرید بیمه عمر در صورت نیاز انتخاب کنیم که این پوشش در بیمه نامه عمر رو داشته باشیم باید مبلغی را برای این سبد به صورت سالانه به شرکت بیمه پرداخت کنیم.

13

سبد فوت بر اثر حادثه در بیمه عمر

سبد فوت بر اثر حادثه یک سبد علاوه بر سبد فوت اصلیه. یعنی اگر فرد بر اثر حادثه ای فوت کند علاوه بر اینکه از طرف شرکت بیمه پولی بابت فوت اصلی پرداخت میشه اگر این سبد رو هم در هنگام خرید انتخاب کرده باشه یه پولی هم علاوه بر پول قبلی به خانواده فرد پرداخت میشه.

اندازه سبد فوت بر حادثه 1 تا 4 برابر سبد فوت اصلیه. یعنی اگر سبد فوت اصلی 5 میلیون تومان باشه اندازه سبد فوت بر اثر حادثه می تونه بین 5 میلیون تا 20 میلیون انتخاب بشه. این بستگی به ما داره که می خواهیم اندازه این سبد چقدر باشه البته هر چه سبد بزرگتری رو انتخاب کنیم حق بیمه بیشتری رو هم باید سالانه به شرکت بیمه پرداخت کنیم.

ax article6

صندوق سرمایه گذاری در بیمه عمر

در صندوق سرمایه گذاری بیمه عمر دو نوع سود به سرمایه افراد تعلق می گیرد سود تضمینی و سود مشارکت. در حال حاضر نرخ سود تضمینی در ایران برای دو سال اول 16 درصد، برای دو سال دوم 13 درصد و از ابتدای سال پنجم به بعد 10 درصد است. این سود تضمینی است و هر سال به سرمایه ما اضافه می شود.

سود مشارکت سودی است که به غیر از سود تضمینی شرکت بیمه موظف است به ما پرداخت کند. مثلا در سال اولی که بیمه عمر رو خریدیم شرکت بیمه باید حتما 16 درصد به ما پرداخت بکند حالا اگر میزان سودی که از سرمایه گذاری به دست می آورد 20 درصد شود الباقی این مبلغ یعنی 4 درصد دیگه هم باید به ما سرمایه سود تعلق بگیرد. این سود هم مثل سود تضمینی به سرمایه ما در بیمه هر سال اضافه می شود.

در شرکت بیمه هر سال در انتهای سال مالی زمانی که ترازنامه شرکت تنظیم می شود و میزان سود و زیان مشخص می شود سودی که به سرمایه بیمه گذار تعلق می گیرد به صندوق سرمایه گذاری او واریز می شود. در سال بعد مجدد این واریز صورت می گیرد و سال به سال این روند دنبال می شود. و همین سودها هستند که باعث می شود صندوق سرمایه گذاری از حالت عادی بیشتر سود کند. چون به پولی که در صندوق است به صورت روزشمار و مرکب سود تعلق می گیرد و در انتهای سال که سود واریز می شود رقم سرمایه گذاری بیمه گذار در صندوق افزایش می یابد و در سال بعد به رقم جدیدی که در صندوق است سود تعلق می گیرد و به همین منوال سرمایه افزایش پیدا می کند.

ax article5

پوشش درمان در بیمه عمر

پوشش درمان در بیمه عمر در واقع پوشش بیماری های خاص است و در صورت بروز بیماری هایی از جمله سرطان ها، پیوند اعضای اصلی بدن و سکته قلبی و سکته مغزی و عمل قبل باز که درمان پرهزینه دارند به کار می آید.

شرکت های بیمه در پرداخت هزینه این بیماری ها دو رویکرد دارند:

رویکرد اول پرداخت به صورت فاکتوری: در این حالت شرکت بیمه در هر مرحله از پروسه درمان فرد براساس فاکتوری که ارائه می دهد هزینه های درمان را به فرد پرداخت می کند.

رویکرد دوم پرداخت کامل پوشش درمان به صورت یکجا: در این حالت اگر برای شرکت بیمه محرز شود که فرد به بیماری صعب العلاجی دچار شده است کل هزینه پوشش درمان را به صورت یکجا به فرد پرداخت می کند. به عنوان مثال اگر پوشش درمان فرد به صورت کلی 50 میلیون تومان باشد این مبلغ به صورت یکجا به فرد پرداخت می شود.

سرمایه پوشش درمان به صورت متوسط بین 30 تا 50 درصد پوشش فوت است. یعنی اگر سرمایه فوت 5 میلیون تومان باشد مبلغ پوشش درمان می تواند بین یک و پانصد هزار تومان تا دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شود.

ax article4

پوشش از کارافتادگی بیمه عمر

حالت اول به صورت غرامت: در این حالت شرکت ها ضریبی از سرمایه فوت را که حدودا بین یک تا 2 برابر است برای این پوشش به عنوان غرامت تعیین می کنند و این مبلغ بالاعوض به فرد پرداخت می شود مثلا اگر پوشش فوت 5 میلیون تومان باشد مبلغ غرامت می تواند به انتخاب فرد بین 5 میلیون تا 10 میلیون تومان باشد.

حالت دوم معافیت از پرداخت حق بیمه: در این حالت اگر از کارافتادگی دایم فرد برای شرکت بیمه محرز شود شرکت از فرد حق بیمه دریافت نمی کند. یعنی مثلا اگر قرارداد بیمه نامه 30 ساله بسته شده باشد و فرد 5 سال حق بیمه پرداخت کرده باشد و بعد دچار از کارافتادگی شده باشد شرکت بیمه به جای فرد 25 سال بعدی را حق بیمه پرداخت می کند تا بیمه نامه پا برجا باقی بماند و فرد بتواند از سایر مزایای بیمه نامه عمر استفاده کند.  

حالت سوم پرداخت مستمری به فرد تا آخر عمر: در این حالت شرکت بیمه نه غرامت به فرد پرداخت می کند و نه حق بیمه را به جای فرد پرداخت می کند. بلکه تاآخر عمر به فرد مستمریمی دهد که میزان مستمری بستگی به این دارد که فرد چقدر حق بیمه پرداخت می کند. در برخی از شرکت ها ممکن است این حالت ها با هم ترکیب شود مثلا معافیت از پرداخت حق بیمه و پرداخت مستمری با هم به فرد تعلق بگیرد که این موارد در واقع وجه ممیز شرکت های بیمه با یکدیگر در ارائه پوشش های تکمیلی بیمه عمر است.

ax article3

پوشش حادثه بیمه عمر و زیر مجموعه های آن

پوشش فوت بر اثر حادثه یکی از زیر مجموعه های پوشش حادثه در بیمه عمر است. در این پوشش این امکان وجود دارد که فرد علاوه بر سرمایه فوت به هر علت بتواند سرمایه هم به صورت جداگانه برای فوت بر اثر حادثه برای خود در نظر بگیرد. برهمین اساس اگر فرد بخواهد به دلیل فوت بر اثر حادثه پولی به خانواده او پرداخت شود می تواند این پوشش را خریداری کند. در این حالت اگر فرد بر اثر حادثه فوت کند هم سرمایه پوشش فوت به هر علت و هم سرمایه فوت بر اثر حادثه به خانواده او پرداخت می شود.

انداره سرمایه فوت در اثر حادثه در اکثر شرکت های بیمه چیزی بین 1 تا 4 برابر سرمایه فوت معمولی تعیین می شود. یعنی اگر فرد پوشش فوت معمولی خود را 5 میلیون انتخاب کند می تواند بین 5 میلیون تا 20 میلیون تومان سرمایه فوت بر اثر حادثه را انتخاب کند. این پوشش اختیاری و فرد می تواند در صورت نیاز آن را انتخاب نکند.

پوشش نقص عضو جزیی یا کلی دائم بر اثر حادثه زیر مجموعه دوم پوشش حادثه در بیمه عمر است. نقص عضو جزیی یا کلی دائم به عنوان مثال یعنی اینکه اگر فرد بر اثر حادثه یک بند انگشت خود را از دست دهد دچار نقص عضو جزیی دایم شده است و یا اینکه اگر یک پایش قطع شود دچار نقص عضو کلی دائم شده است ولی به عنوان مثال اگر فردی با چاقو پوستش خراش خورده باشد شامل این پوشش نمی شود چون بند انگشت برنمی گردد ولی پوست ترمیم میشود و به حالت قبل برمی گردد.

پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه زیر مجموعه سوم پوشش حادثه است. در این حالت اگر فردی دچار حادثه شود و به دلیل حادثه ای که رخ داده است در مراکز درمانی بستری شود می تواند هزینه های خود را از طریق این پوشش دریافت کند. مبلغ این پوشش در شرکت های مختلف متفاوت است و حدودا بین 5 تا 20 درصد از پوشش فوت در اثر حادثه می تواند سقف سرمایه این پوشش باشد.

تفاوت این پوشش با بیمه های درمانی این است که در بیمه های درمانی اگر فرد به هر علتی اعم از حادثه یا بیماری در بیمارستان بستری شود بیمه هزینه بستری و درمان را به بیمار پرداخت می کند ولی در این پوشش فقط اگر فرد به خاطر حادثه در بیمارستان بستری شود هزینه ها توسط شرکت بیمه پرداخت می شود.

پوشش از کارافتادگی بر اثر حادثه زیرمجموعه چهارم پوشش حادثه بیمه عمر است. در این پوشش اگر فردی در اثر بیماری یا در اثر حادثه دچار از کارافتادگی کلی دایم شود یعنی بالای 66 درصد دچار ازکارافتادگی شود می تواند از مزایای این پوشش استفاده کند. شرکت بیمه برای اینکه ازکارافتادگی را در فرد تخشیص دهد فرد حادثه دیده را با یک فرد سالم مقایسه می کند. اگر فرد نتواند به اندازه 66 درصد فرد سالم کارهایش را انجام دهد پس فرد از کارافتاده است.

از طرف دیگر ازکارافتادگی با دائمی باشد مثلا اگر فرد دچار مشکلات عصبی شود بعد از دو سال خوب شود شرکت بیمه فقط در دوره ای که این از کارافتادگی دایم است به فرد هزینه پرداخت می کند.

ax article2

محاسبه حق بیمه در پوشش فوت بیمه عمر

عدد حق بیمه در پوشش فوت بر مبنای سن افراد محاسبه می شود. بر این اساس بررسی می کنند که در هر سنی چند نفر از هر 1000 نفر فوت می کنند از این طریق نرخ حق بیمه مشخص می شود. به عنوان مثال در سن 4 تا 5 سالگی از هر 1000 نفر ممکن است فقط 3 نفر فوت کنند ولی در سن 60 تا 70 سالگی به طور متوسط این عدد در هر 1000 نفر به 950 فوت افزایش پیدا می کند.

این نکته بسیار با اهمیت است که فرد با چه سنی می خواهد بیمه نامه بخرد. چرا که هر چه سن فرد بالاتر می رود حق بیمه ای هم که باید به شرکت بیمه پرداخت کند افزایش می یابد. چراکه ریسک شرکت بیمه هم برای بیمه کردن شخص در سن بالا افزایش می یابد.

از طرف دیگر وقتی فردی بیمه نامه عمر می خرد شرکت بیمه با ریسک بلند مدت سلامت او روبرو است و برای شرکت بیمه مهم است که بداند که فرد در 30 سالی که قرار است بیمه باشد آیا به بیماری که منجر به فوت شود مبتلا می شود یا خیر.

نتیجه این رویکرد این است که اگر فردی به بیماری صعب العلاجی دچار شده باشد شرکت بیمه دیگر فرد را بیمه نمی کند. چون ریسک فرد بالا است و برای شرکت بیمه به صرفه نیست که فرد را بیمه کند.

پس نکته ای که در خرید بیمه عمر وجود دارد این است که فقط در زمانی که ما در شرایط عادی به سر می بریم شرکت بیمه تمایل دارد که ما رو بیمه کند. وقتی ریسک ما بالا برود دیگر برای شرکت بیمه صرفه ندارد که ما رو بیمه کند.