17

اندازه سبد درمان در بیمه نامه عمر

وقتی بیمه عمر می خریم اندازه سبد درمان رو در زمان خرید مشخص می کنیم ولی اگر مثلا در سال اول دچار بیماری صعب العلاجی بشیم و کل سبد درمان رو استفاده کنیم. دیگه پولی برای استفاده از سبد درمان در سالهای بعدی باقی نمی مونه. برای اینکه این اتفاق نیافته بهتره از شرکت بیمه بخواهیم که نرخ تعدیل رو برای بیمه نامه ما فعال کنه تا سبد درمان رو برای سالهای بعد هم داشته باشیم. این یعنی مثلا اگر انداره سبد درمان رو 50 میلیون تومان انتخاب کرده باشیم با نرخ تعدیل 20 درصد در صورتی که در سال اول کل سبد درمان رو استفاده کنیم، در سال بعدی 10 میلیون در سبد درمان قرار میگیره که از آن هم می تونیم استفاده کنیم.

15

کاربردهای سبد درمان در بیمه عمر

سبد درمان یکی از پوشش های تکمیلی بیمه عمره که مخصوص بیماری های خاصه بیماری هایی که هزینه های آن با بیمه های معمولی درمان قابل جبران نیست مثل سرطان، سکته قلبی، سکته مغزی، عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن میشه.

در زمان بیماری ما به دو شکل می تونیم از سبد درمان بیمه عمر استفاده کنیم. یکی اینکه فاکتور هزینه ها را به شرکت بیمه نشون بدیم تا به ازای خرجی که کردیم به ما خسارت پرداخت کنه و یا اینکه کل پولی که برای بیماری های خاص در سبد درمان بیمه عمر داریم به صورت یک جا از شرکت بیمه دریافت کنیم.